LISTISNOTEMPTY

De functie LISTISNOTEMPTY controleert of een lijst leeg is of niet en geeft een getal 0 of 1 terug.

LISTISNOTEMPTY(lijst) => 0 of 1 
  • 0: de lijst is leeg
  • 1: de lijst is niet leeg
Schermafdruk voorbeeld list functions script in GC Wizard