LISTSHUFFLE

De functie LISTSHUFFLE mixt een lijst.

LISTSHUFFLE(lijst) => lijst
Schermafdruk voorbeeld list functions script in GC Wizard