LISTSORT

De functie LISTSORT sorteert een lijst in een aflopende of oplopende volgorde. Dit is afhankelijk van de modus.

LISTSORT(lijst, modus)
  • modus = 0: aflopend
  • modus = 1: oplopend
Schermafdruk voorbeeld list functions script in GC Wizard