LISTTOSTRING

De functie LISTTOSTRING print de inhoud van een lijst als string.

LISTTOSTRING(lijst) => string
  • Lijsten worden tussen haakjes geplaatst.
  • De elementen worden gescheiden door een komma.
Schermafdruk voorbeeld list functions script in GC Wizard