01 Wat is het Mayaanse cijferschrift?

Het cijfersysteem van de Maya’s werd gebruikt om datums aan te geven en berekeningen te maken. In tegenstelling tot ons tientallige systeem werkten zij met een systeem gebaseerd op groepen van twintig (numerale basis 20 ofwel het vigesimale systeem).

De Maya’s gebruikten alleen positieve hele getallen.

Voor berekeningen gebruikten ze een methode van optellen en aftrekken, vergelijkbaar met ons huidige rekenkundige systeem. Bij het weergeven van grote getallen gaven ze elk cijfer een waarde die afhing van de plek waar het stond.

Zo was het eerste cijfer anders dan het tweede of derde. (Bekeken van rechts naar links). Iedere streep is 5 waard en iedere stip is 1 waard. Een getal kan dus maximaal een waarde van 19 hebben per positie.

In dit voorbeeld is het eerste getal (rechts) 12 x 1 waard en het tweede getal 1 x 20 waard. De decimale waarde van dit getal is 12 + 20 = 32


In dit voorbeeld is het eerste getal (rechts) 16 x 1 waard, het tweede getal 12 x 20 waard en het derde getal is 1 x 400 waard. De decimale waarde van dit getal is 16+ 240+ 400= 656

In dit voorbeeld is het eerste getal (rechts) 3 x 1 waard, het tweede getal 0 x 20 waard en het derde getal is 9 x 400 waard. De decimale waarde van dit getal is 3+ 0+ 3600= 3603

Voor kalenderdata werd een ander systeem gebruikt met de cijfers 1, 17, 360, 7200 en 144000.

Lees meer over Maya getallen op Wikipedia (en)