03 Hoe decodeer of codeer je Maya cijfers?

Met behulp van de functie ‘Maya cijfers’ en de symbooltabel ‘Maya getallen’ kun je cijfers coderen en decoderen tussen ons decimale getallenstelsel en het Mayaanse cijferschrift.

De functie Maya cijfers

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Decoderen.

Coderen

Als je ‘Coderen’ kiest, verschijnt er een tekstveld met het getal 0. Dit is het laagste getal dat je kunt gebruiken. Je kunt het getal veranderen met de plus- en min-knoppen, of je typt zelf een nieuw getal.

GC Wizard zet automatisch het getal om naar Maya cijfers en laat het resultaat zien onder “Display resultaat”.

Verandert de grootte van de symbolen

Slaat de afbeelding op je apparaat op.

Schermafdruk maya cijfers coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘Ontsleutelen’ kiest, verschijnt er een afbeelding van een symbool waarin alle tekens grijs zijn. Je kunt op een deel van het symbool tikken om dat deel rood te maken, en nogmaals tikken om het rood te verwijderen. De rode delen vormen samen één getal.

GC Wizard toont de Maya cijfers onder “Display resultaat”.

De volgende knoppen hebben invloed op de uitvoer van het getal:

Begint een nieuw getal

Verwijdert het laatste getal

Verwijdert alle getallen

Verandert de grootte van de symbolen

Slaat de afbeelding op je apparaat op.

Schermafdruk maya cijfers decoderen in GC Wizard

De Symbool tabel Maya getallen

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Decoderen.

Coderen

Als je ‘Coderen’ kiest, verschijnt er een leeg tekstveld. Daarin kun je teksten en getallen typen. Let op: dit type tabel herkent alleen cijfers; letters worden genegeerd of als een lege ruimte weergegeven.

GC Wizard zet automatisch het getal om naar Maya cijfers en toont het resultaat onder “Uitvoer”.

Verandert de grootte van de symbolen

Verandert de grootte van de afbeelding

Schermafdruk maya getallen decoderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘Ontsleutelen’ kiest, verschijnt er een overzicht van alle symbolen.

Tik op een symbool om dat te gebruiken. Elk symbool dat je aantikt komt als ontsleuteld getal onder ‘Uitvoer’ te staan.

Verandert de grootte van de symbolen

Opent de Symbool Vervanger met deze symbooltabel.

De volgende knoppen hebben invloed op de uitvoer van het getal:

Begint een nieuw getal

Verwijdert het laatste getal

Verwijdert alle getallen

In het gedeelte “Aparte getallen” worden de resultaten weergegeven als afzonderlijke getallen in ons decimale stelsel. Als je bijvoorbeeld drie Mayaanse getallen hebt gemaakt, zie je hier 3 getallen.

Helemaal onderaan, in het gedeelte “Getal in vigesimaal stelsel (Numerale Basis 20)”, wordt het getal weergegeven in het vigesimale stelsel, dat gebruikt werd door de Maya’s.

Schermafdruk maya getallen coderen in GC Wizard