Wat is Mexicaanse Leger Cijferwiel en hoe gebruik je deze functie?

Wat is het Mexicaanse Leger Cijferwiel?

Het Mexicaanse Leger Cijferwiel is een polyalfabetische monografische substitutiecijfer. Dit betekent dat het wiel verschillende alfabetten gebruikt om de tekst te versleutelen en dat elke letter van de tekst wordt vervangen door een andere specifieke letter volgens een vast patroon.

Het wiel bestaat uit vijf schijven, waarvan de positie vrij kan worden aangepast:

  • De buitenste schijf bevat letters A – Z, wat betekent dat het volledige alfabet wordt gebruikt voor de versleuteling.
  • De tweede schijf bevat cijfers 01 – 26, wat overeenkomt met nummers van 1 tot en met 26.
  • De derde schijf bevat cijfers 27 – 52, wat overeenkomt met nummers van 27 tot en met 52.
  • De vierde schijf bevat cijfers 53 – 78, wat overeenkomt met nummers van 53 tot en met 78.
  • De vijfde schijf bevat cijfers 79 – 100, wat overeenkomt met nummers van 79 tot en met 100.

De sleutel voor het cijferwiel wordt bepaald door vier getallen die onder de A liggen in het alfabet, en vier specifieke letters die corresponderen met de cijfers 01, 27, 53 en 79.

Daarna worden de letters van de oorspronkelijke tekst versleuteld door de cijfers van de schijven, of worden de vier getallen gedecodeerd naar de bijbehorende letters volgens het vastgestelde patroon.

Lees meer over het Mexicaans Leger Cijferwiel op Dcode.fr (en)

De functie Mexicaanse Leger Cijferwiel

Boven de Uitvoer staat een schuifknop waar je kunt kiezen voor Coderen en Ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je de tekst die versleuteld moet worden.

Daaronder staan vier rijen met een keuzemenu en een tekstveld. Dit zijn de schijven.

In ieder keuzemenu kies je een letter uit het menu of verander je de waarde met de plus- en min-knop.

In ieder tekstveld typ je een nummer met een waarde die overeenkomt met de schijf. De eerste rij bevat de waarden van de tweede schijf, dus 1 tot en met 26. De tweede rij bevat de waarden van de derde schijf, dus 27 tot en met 52. De derde rij bevat de waarden 53 tot en met 78 en de vierde rij de waarden 79 tot en met 100.

Onder Uitvoer komt de versleutelde cijferreeks te staan.

Schermafdruk Mexicaans Leger Cijferwiel coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘ontsleutelen’ kiest verschijnt er bovenaan het scherm een tekstveld. Hier typ je de cijferreeks die ontsleuteld moet worden.

Daaronder staan vier rijen met een keuzemenu en een tekstveld. Dit zijn de schijven.

In ieder keuzemenu kies je een letter uit het menu of verander je de waarde met de plus- en min-knop.

In ieder tekstveld typ je een nummer met een waarde die overeenkomt met de schijf. De eerste rij bevat de waarden van de tweede schijf, dus 1 tot en met 26. De tweede rij bevat de waarden van de derde schijf, dus 27 tot en met 52. De derde rij bevat de waarden 53 tot en met 78 en de vierde rij de waarden 79 tot en met 100.

Onder Uitvoer komt de ontsleutelde tekst te staan.

Schermafdruk Mexicaans Leger Cijferwiel decoderen in GC Wizard