Wat is One-Time Pad en hoe gebruik je deze functie?

Hoe is One-Time Pad ontstaan?

One-Time Pad werd voorgesteld door de cryptoloog Frank Miller in 1882 en gepatenteerd door Gilbert Vernam in 1917. Wanneer de methode correct wordt gebruikt, is deze aantoonbaar veilig en kan niet worden gekraakt.

Wat is One-Time Pad?

One-Time Pad is een polyalfabetische monografische substitutiemethode. Dit betekent dat het een techniek is waarbij elke letter in de tekst wordt vervangen door verschillende letters op basis van een vast patroon met meerdere alfabetten. Het gebruikt een sleutel die minstens even lang is als de oorspronkelijke tekst.

Lees meer over One-Time Pad op Wikipedia (en)

De functie One-Time Pad

Boven het Uitvoer gedeelte zie je een schuifknop waarmee je kunt kiezen tussen Coderen en Ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest, verschijnen er bovenin het scherm drie tekstvelden.

In het eerste tekstveld plaats je de tekst, die versleuteld moet worden. Het is alleen mogelijk om letters te gebruiken.

In het tweede tekstveld plaats je het sleutelwoord. Als je alle letters wilt versleutelen moet je een sleutelwoord gebruiken dat minimaal even veel letters bevat als de tekst die je wilt versleutelen.

In het laatste tekstveld geef je aan hoeveel plaatsen in het alfabet naar links of naar rechts geschoven moet worden. Je kunt hier een positief of negatief getal typen of de waarde aanpassen met de plus- en min-knop. De verschuiving in het alfabet is recursief, wat betekent dat na de Z weer de A komt en voor de A weer de Z komt.

Onder Uitvoer verschijnt de versleutelde tekst.

Schermafdruk one-time-pad coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘ontsleutelen’ kiest, verschijnen er bovenin het scherm drie tekstvelden.

In het eerste tekstveld plaats je de tekst, die ontsleuteld moet worden. Het is alleen mogelijk om letters te gebruiken.

In het tweede tekstveld plaats je het sleutelwoord. Als alle letters ontsleuteld moeten worden moet het sleutelwoord minimaal even veel letters bevat als de tekst die je wilt ontsleutelen.

In het laatste tekstveld geef je aan hoeveel plaatsen in het alfabet naar links of naar rechts geschoven moet worden. Je kunt hier een positief of negatief getal typen of de waarde aanpassen met de plus- en min-knop. De verschuiving in het alfabet is recursief, wat betekent dat na de Z weer de A komt en voor de A weer de Z komt.

Onder Uitvoer verschijnt de ontsleutelde tekst.

Schermafdruk one-time-pad decoderen in GC Wizard