Wat is RC4 en hoe gebruik je deze functie?

Hoe is RC4 ontstaan?

Het algoritme RC4 werd in 1987 ontwikkeld door Ronald L. Rivest en is officieel geheim. In 1994 werd de broncode van ARC4 anoniem als open source gepubliceerd. De eerste praktische aanval op RC4 slaagde in 2001, en de aanvalsmethoden werden steeds verder verbeterd. In februari 2015 verbood de Internet Engineering Task Force officieel het gebruik van RC4 in RFC 7465 vanwege beveiligingsproblemen.

Wat is RC4?

RC4 is een stroomcijfer, een methode om gegevens te versleutelen waarbij elk bit of byte afzonderlijk wordt verwerkt. Het is veel gebruikt voor inline encryptie op het internet met standaarden zoals HTTP en SSH, of voor WLAN’s (draadloze netwerken) met WEP of WPA.

De kern van de methode is de zogenaamde S-box, een structuur die een willekeurige reeks genereert die bit voor bit aan de datastroom wordt gekoppeld om deze te versleutelen of te ontsleutelen.

Lees meer over RC4 op Wikipedia (en)

De functie RC4

De functie RC4 functie kan je verdelen in een Invoer gedeelte, een Sleutel gedeelte en een Uitvoer gedeelte.

Invoer gedeelte

In dit gedeelte geef je de tekst, die versleuteld of ontsleuteld moet worden. Dit deel bestaat uit:

  • Tekstveld: Hier voer je de tekst in die versleuteld of ontsleuteld moet worden
  • Keuzemenu: Hier kies je het formaat van de tekst in. Je kunt kiezen uit:
  • Automatisch: Laat GC Wizard dit bepalen
  • Tekst
  • Hexadecimaal
  • Binair
  • ASCII Waarden

Sleutel gedeelte

In dit gedeelte geef je de tekst, die als sleutel moet worden gebruikt. Dit deel bestaat uit:

  • Tekstveld: Hier voer je de sleuteltekst in die gebruikt moet worden voor de versleuteling of ontsleuteling van de ingevoerde tekst.
  • Keuzemenu: Hier kies je het formaat van de sleuteltekst in. Het keuzemenu bevat dezelfde items als het keuzemenu in het Invoer gedeelte.

Uitvoer gedeelte

Dit gedeelte bestaat uit twee delen.

In het eerste gedeelte, Uitvoer Formaat, geef je met een keuzemenu aan in welk formaat de Uitvoer van de versleutelde of ontsleutelde tekst moet worden getoond. Dit keuzemenu bevat alle opties als de andere keuzemenu’s, behalve automatisch.

Onder Uitvoer komt de versleutelde of ontsleutelde tekst te staan in het formaat dat is aangegeven in het keuzemenu onder Uitvoer Formaat.

Schermafdruk rc4 in GC Wizard