Wat is Rotatie (Rot-X) en hoe gebruik je deze functie?

Wat is Rotatie?

Een rotatie is een vervanging van letters binnen een alfabet door ze een bepaald aantal plaatsen te verschuiven. De verschuiving is cyclisch, wat betekent dat als het einde van het alfabet bereikt wordt, de verschuiving verdergaat aan het begin.

In geocaching zijn de volgende rotaties gebruikelijk:

  • ROT-13: Letters verschuiven 13 plaatsen
  • ROT-5: Cijfers verschuiven 5 plaatsen
  • ROT-18: Combinatie van ROT-13 en ROT-5
  • ROT-47: ASCII verschuift met 47 plaatsen (33 – 126)

GC Wizard maakt rotatie mogelijk met willekeurige aantallen plaatsen naast deze standaardrotaties.

Let op – belangrijk – verschil tussen rotatie en Caesar

Rotatie is niet hetzelfde als Caesar – ook al lijkt het in eerste instantie zo!

Bij rotatie verplaatsen we bijvoorbeeld ABC met ROT-14 naar OPQ. Als je de gecodeerde tekst nog een keer met ROT-14 behandelt, wordt het niet weer ABC, maar CDE.

Dus om terug te gaan naar ABC, moet je achteruit gaan, namelijk ROT minus 14. ROT-14 is hetzelfde als ROT12 (omdat 26 minus 14 = 12 en de rotatie in het alfabet cyclisch is). Het maakt niet uit of je 14 stappen teruggaat of 12 stappen vooruit. De juiste decodering van ROT14 is dus ROT12.

Caesar is anders: Caesar is een versleuteling met een eigen sleutel. Voor dit algoritme krijg je een sleutel, bijvoorbeeld 14, en dus ga je 14 stappen terug bij het ontcijferen.

De functie Rotatie (ROT-X)

De Rotatie functie heeft 5 functies

ROT-13

In het tekstveld plaats je de tekst die versleuteld of ontsleuteld moet worden. De letters worden verschoven volgens de volgende methode:

A ⇄ N

B ⇄ O

C ⇄ P

D ⇄ Q

E ⇄ R

F ⇄ S

G ⇄ T

H ⇄ U

I ⇄ V

J ⇄ W

K ⇄ X

L ⇄ Y

M ⇄ Z

Schermafdruk rot-13 in GC Wizard

ROT-5

In het tekstveld plaats je de tekst die versleuteld of ontsleuteld moet worden. De cijfers worden verschoven volgens de volgende methode:

1 ⇄ 6

2 ⇄ 7

3 ⇄ 8

4 ⇄ 9

5 ⇄ 0

Schermafdruk rot-5 in GC Wizard

ROT-18

In het tekstveld plaats je de tekst die versleuteld of ontsleuteld moet worden. De cijfers en letters worden verschoven volgens de volgende methode:

A ⇄ N   

B ⇄ O   

C ⇄ P   

D ⇄ Q   

E ⇄ R    

F ⇄ S

G ⇄ T

H ⇄ U

I ⇄ V

J ⇄ W

K ⇄ X

L ⇄ Y

M ⇄ Z

1 ⇄ 6

2 ⇄ 7

3 ⇄ 8

4 ⇄ 9

5 ⇄ 0

Schermafdruk rot-18 in GC Wizard

ROT-47

In het tekstveld plaats je de tekst die versleuteld of ontsleuteld moet worden. De ASCII-tekens worden verschoven volgens de volgende methode:

! (033) ⇄ P (080)

” (034) ⇄ Q (081)

# (035) ⇄ R (082)

$ (036) ⇄ S (083)

% (037) ⇄ T (084)

& (038) ⇄ U (085)

‘ (039) ⇄ V (086)

( (040) ⇄ W (087)

) (041) ⇄ X (088)

* (042) ⇄ Y (089)

+ (043) ⇄ Z (090)

, (044) ⇄ [ (091)

– (045) ⇄ \ (092)

. (046) ⇄ ] (093)

/ (047) ⇄ ^ (094)

0 (048) ⇄ _ (095)

1 (049) ⇄ ` (096)

2 (050) ⇄ a (097)

3 (051) ⇄ b (098)

4 (052) ⇄ c (099)

5 (053) ⇄ d (100)

6 (054) ⇄ e (101)

7 (055) ⇄ f (102)

8 (056) ⇄ g (103)

9 (057) ⇄ h (104)

: (058) ⇄ i (105)

; (059) ⇄ j (106)

< (060) ⇄ k (107)

= (061) ⇄ l (108)

> (062) ⇄ m (109)

? (063) ⇄ n (110)

@ (064) ⇄ o (111)

A (065) ⇄ p (112)

B (066) ⇄ q (113)

C (067) ⇄ r (114)

D (068) ⇄ s (115)

E (069) ⇄ t (116)

F (070) ⇄ u (117)

G (071) ⇄ v (118)

H (072) ⇄ w (119)

I (073) ⇄ x (120)

J (074) ⇄ y (121)

K (075) ⇄ z (122)

L (076) ⇄ { (123)

M (077) ⇄ | (124)

N (078) ⇄ } (125)

O (079) ⇄ ~ (126)

Schermafdruk rot-47 in GC Wizard

Rotatie

In het tekstveld plaats je de tekst die versleuteld of ontsleuteld moet worden. In het tweede tekstveld geef je de sleutel ofwel hoeveel stappen er verschoven moet worden. Je kunt een getal invoeren of de waarde veranderen met de plus- en min-knop.

Onder Uitvoer verschijnt de versleutelde of ontsleutelde tekst en onder Omgekeerd zie je de versleutelde of ontsleutelde tekst als de sleutel wordt omgekeerd.

Schermafdruk rotatie in GC Wizard