01 Wat is RSA (Cryptografie)?

Hoe is RSA ontstaan?

De methode werd in 1977 ontwikkeld door de wiskundigen Romal L. Rivest, Adi Shamir en Leonard Max Adleman.

Wat is RSA?

RSA is een asymmetrische cryptografische methode die gebruikt kan worden voor zowel versleuteling als digitale ondertekening. Het maakt gebruik van een sleutelpaar dat bestaat uit een privésleutel, die wordt gebruikt om gegevens te ontsleutelen of te ondertekenen, en een publieke sleutel, die wordt gebruikt om gegevens te versleutelen of de handtekening te verifiëren. De privésleutel wordt geheim gehouden en kan niet worden berekend vanuit de publieke sleutel met realistische inspanning.

RSA is an asymmetric cryptographic method that can be used for both encryption and digital signing. It uses a key pair consisting of a private key, which is used to decrypt or sign data, and a public key, which is used to encrypt or verify the signature.
The private key is kept secret and cannot be computed from the public key with realistic effort.

The method was developed in 1977 by the mathematicians Romal L. Rivest, Adi Shamir and Leonard Max Adleman.

et belangrijkste deel van de methode zijn wiskundige éénrichtingsfuncties, die slechts in één richting gemakkelijk te berekenen zijn. Bijvoorbeeld, het ontbinden van grote getallen in hun priemfactoren is erg complex, terwijl het vermenigvuldigen van de priemfactoren eenvoudig is.

Genereren van de Sleutel

Om een RSA-sleutelpaar te maken, volgt men deze stappen:

  • Vind eerst twee priemgetallen p en q die ongeveer even groot zijn, maar niet te dicht bij elkaar liggen.
  • N = p * q
  • ϕ(N) = (p – 1) * (q – 1)
  • Vind e als een deler die geen gemeenschappelijke factoren heeft met ϕ(N).
  • Bereken d zodanig dat e * d modulo ϕ(N) = 1Bereken ddd zodanig dat e×d≡1 (mod ϕ(N))e \times d \equiv 1 \ (\text{mod} \ \phi(N))e×d≡1 (mod ϕ(N)).

De publieke sleutel wordt gevormd door (e,N)(e, N)(e,N) en de privésleutel door (d,N)(d, N)(d,N), waarbij NNN hetzelfde is voor beide sleutels.

Lees meer over RSA op Wikipedia (en)