ASC

De functie ASC geeft de ASCII-waarde van een teken terug.

ASC(teken) => getal
Schermafdruk voorbeeld string functions script in GC Wizard