CHAR

CHAR De functie CHAR geeft het teken terug met de ASCII-waarde nummer.

CHAR(nummer) => teken
Schermafdruk voorbeeld string functions script in GC Wizard