LEFT

De functie LEFT geeft een tekenreeks terug met een gegeven aantal tekens vanaf links.

LEFT(tekenreeks, aantal) => tekenreeks 
Schermafdruk voorbeeld string functions script in GC Wizard