LEN

De functie LEN geeft de lengte van een tekenreeks terug.

LEN(string) => getal
Schermafdruk voorbeeld string functions script in GC Wizard