RIGHT

functie RIGHT geeft een tekenreeks terug met een gegeven aantal tekens vanaf rechts.

RIGHT(string, aantal) => string
Schermafdruk voorbeeld string functions script in GC Wizard