STR

De functie STR zet een nummer om in een tekenreeks.

STR(getal) => string
Schermafdruk voorbeeld string functions script in GC Wizard