Wat is de Tikcode (Klopcode of Tapcode) en hoe werkt deze functie?

Wat is de Tikcode?

De Tikcode ofwel Klopcode of Tapcode,  is een eenvoudige manier om een tekstbericht letter voor letter te coderen. Het bericht wordt overgebracht door middel van een reeks tikken. Dit systeem werd vaak gebruikt door gevangenen om te communiceren tussen afgesloten cellen door te tikken op de metalen staven van gevangenisdeuren, waterleidingen of de muren tussen de cellen.

De Tikcode is gebaseerd op een Polybios-vierkant en maakt gebruik van een 5×5 rooster van letters, met 25 letters van het alfabet. Dat wil zeggen, het moet gespecificeerd worden welke letter niet wordt gebruikt.

De ontvanger hoeft alleen maar het tijdsinterval van elke tikker te herkennen om individuele letters te identificeren.

Elke letter wordt verzonden door middel van het tikken van twee nummers:

  • het eerste nummer bepaalt de rij (van boven naar beneden)
  • het tweede nummer bepaalt de kolom (van links naar rechts)

De pauze tussen deze twee nummers is korter dan de pauze tussen twee opeenvolgende letters.

Lees meer over Tikcode op Wikipedia (en)

De functie Tikcode

Boven Uitvoer staat een schuifknop waarmee je kunt kiezen om de tekst te coderen of te ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest staat er een tekstveld waar je de tekst plaatst, die je wilt laten versleutelen.

Daaronder staat een keuzemenu waarmee je een wijziging in het alfabet kunt doorvoeren:

  • J – I: De J vervalt en wordt vervangen door een I
  • C-K: De C vervalt en wordt vervangen door een K
  • W – VV: De W vervalt en wordt vervangen door een dubbele V
  • Negeer Q: De Q vervalt en wordt niet vervangen door een andere letter.

Onder Uitvoer zal de versleutelde tekst verschijnen als cijferreeks.

Schermafdruk Tikcode coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘ontsleutelen’ kiest staat er een tekstveld waar je de cijferreeks plaatst, die je wilt laten ontsleutelen.

Daaronder staat een keuzemenu waarmee je een wijziging in het alfabet kunt doorvoeren:

  • J – I: De J vervalt en wordt vervangen door een I
  • C-K: De C vervalt en wordt vervangen door een K
  • W – VV: De W vervalt en wordt vervangen door een dubbele V
  • Negeer Q: De Q vervalt en wordt niet vervangen door een andere letter.

Onder Uitvoer zal de ontsleutelde tekst verschijnen.

Schermafdruk Tikcode decoderen in GC Wizard