Wat is Trifid Cijfer en hoe werkt deze functie?

Hoe is Trifid Cijfer ontstaan?

Trifid werd in 1902 ontwikkeld door Félix Delastelle als een verbetering van zijn Bifid cijfer. Trifid combineert ook substitutie met fractionering en transpositie. Dit betekent dat het cijfersysteem letters vervangt, opsplitst in delen en de volgorde verandert. Het grootste verschil met Bifid cijfer is de vervanging van letters door trigrammen, dat wil zeggen het gebruik van drie 3×3 vierkanten met een alfabet van 26 letters en één extra teken.

Wat is Trifid Cijfer?

Het grootste verschil met Bifid cijfer is de vervanging van letters door trigrammen, dat wil zeggen het gebruik van drie 3×3 vierkanten met een alfabet van 26 letters en één extra teken.

Versleutelen met Trifid Cijfer

Eerst wordt het alfabet gebruikt om de drie 3×3 vierkanten te maken. Dit betekent dat je drie vierkanten tekent met elk negen vakjes. GC Wizard biedt twee standaard alfabetten (A-Z en Z-A) aan, en je kunt ook je eigen alfabet maken.

Daarna wordt de gewone tekst letter voor letter omgezet in trigrammen. Een trigram is een groep van drie cijfers. Deze trigrammen schrijf je onder elkaar in drie regels.

Vervolgens wordt de tekst gelijkmatig verdeeld in blokken. Dit betekent dat je de tekst in stukjes hakt van 5 of 7 tekens. Het laatste blok mag korter zijn als de tekst niet precies past.

In de derde en laatste stap worden de cijfers van de blokken gecombineerd. Je leest de cijfers van boven naar beneden en van links naar rechts. Deze nieuwe trigrammen worden dan omgezet in letters.

Ontsleutelen met Trifid Cijfer

Na het maken van de drie 3×3 vierkanten wordt de cijfertekst letter voor letter omgezet in trigrammen. Dit betekent dat elke letter wordt omgezet in een groep van drie cijfers.

Deze trigrammen worden verdeeld in blokken volgens de blokgrootte, bijvoorbeeld 5 of 7 tekens per blok. Elk blok wordt onder elkaar in drie regels opgeschreven.

In de derde en laatste stap worden nieuwe trigrammen gevormd uit de drie regels. Je leest de cijfers van boven naar beneden en van links naar rechts. Deze trigrammen worden dan weer omgezet in letters.

Lees meer over Trifid Cijfer op Wikipedia (en)

De functie Trifid Cijfer

Bovenaan het scherm zie je een schuifknop met de keuze coderen en ontsleutelen.

Coderen

Als je ‘coderen’ kiest verschijnen er bovenaan twee tekstvelden.

In het eerste tekstveld plaats je de tekst, die je versleuteld wilt hebben.

Daaronder geef je aan wat de blokgrootte moet zijn. Je kunt hier zelf een waarde invoeren of de waarde veranderen met de plus- en min-knop.

In het Alfabet gedeelte kun je de volgorde van het alfabet kiezen. Als je een Aangepast Alfabet kiest, zal er een tekstveld verschijnen waar je het alfabet kunt invoeren.

Onder Uitvoer komt de versleutelde tekst te staan.

Schermafdruk trifid cijfer coderen in GC Wizard

Ontsleutelen

Als je ‘Ontsleutelen’ kiest verschijnen er bovenaan twee tekstvelden.

In het eerste tekstveld plaats je de tekst, die je ontsleuteld wilt hebben.

Daaronder geef je aan wat de blokgrootte moet zijn. Je kunt hier zelf een waarde invoeren of de waarde veranderen met de plus- en min-knop.

In het Alfabet gedeelte kun je de volgorde van het alfabet kiezen. Als je een Aangepast Alfabet kiest, zal er een tekstveld verschijnen waar je het alfabet kunt invoeren.

Onder Uitvoer komt de ontsleutelde tekst te staan.

Schermafdruk trifid cijfer decoderen in GC Wizard