Variabelen

Wat is een variabele?

Een variabele is een waarde waaraan een naam is gegeven. Deze naam is hoofdletter gevoelig en kan tijdens het uitvoeren van een script veranderen.

Je kunt variabelen definiëren zonder er dat je er al een waarde aan geeft. Het script weet dan al wel dat de variabele bestaat, maar geeft er de waarde 0 aan.

Met speciale opdrachten en functies kun je waarden aan een variabele geven of de huidige waarde veranderen.

Hoe geef ik een waarde aan een variabele?

Als je een waarde aan een variabele wilt geven doe je dat op de volgende manier: variabele naam = waarde

De waarde van een variabel kan van alles zijn. Het kan een getal zijn of een string, maar ook een berekening of een lijst.

Voorbeelden van variabelen

  • A = 1
  • B = “Hallo”
  • C = sin(a)
  • D = B * exp(3,14,2)
  • DIM F
  • LISTADD(F,2)