WPTSCENTER

De functie WPTSCENTER berekent het middelpunt van de waypointlijst en slaat het coördinaat op in het register LAT en LON.

Deze registers kunnen worden opgevraagd met de functies GETLAT() en GETLON().

WPTSCENTER(modus) => lijst
  • modus = 0: rekenkundig middelpunt
  • modus = 1: zwaartepunt
Schermafdruk voorbeeld van waypoints functies script in GC Wizard