ACOS

ACOS is een wiskundige functie die de arccosinus van een getal berekent. Dit betekent dat het de hoek geeft waarvan de cosinus gelijk is aan het opgegeven getal. Het getal dat je invoert moet tussen -1 en 1 liggen, omdat de cosinus van een hoek nooit buiten dat bereik kan zijn. De uitvoer van de ACOS-functie zal altijd een hoek zijn, gemeten in radialen, tussen 0 en π (pi).

ACOS(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van acos script in GC Wizard