CEIL

De CEIL-functie rondt het ingevoerde getal af naar het eerstvolgende hogere hele getal.

CEIL(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van ceil script in GC Wizard