COS

COS is een wiskundige functie die de cosinus hoek in een rechthoekige driehoek berekent.

De cosinus is de verhouding tussen de lengte van de aanliggende zijde (de zijde die grenst aan de hoek) en de lengte van de hypotenusa (de langste zijde).

De berekening wordt uitgevoerd in radialen. De invoer moet tussen -1 en 1 liggen en de uitvoer ligt tussen -PI/2 en PI/2.

COS(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van acos script in GC Wizard