FAC

De FAC functie berekent de faculteit van het getal. Faculteit is het product van alle positieve gehele getallen van 1 tot en met dat getal.

FAC(getal) => getal

De GC Wizard berekent voor natuurlijke getallen in het bereik -2^53 … 2^53. 2^53. Als de maximale grootte wordt overschreden, is er geen fout, maar is er een overloop naar het negatieve bereik!

Schermafdruk voorbeeld vanfac script in GC Wizard