FLOATTOBINARY

De FLOATTOBINARY -functie zet een reeks tekens die een IEEE 754 decimaal getal vormen om in binair getal.

IEEE 754 is een set regels die bepaalt hoe computers decimale getallen met decimalen opslaan en verwerken. De bitlengte van 32 of 64 moet worden opgegeven als een parameter.

FLOATTOBINARY(getal,getal) => string
Schermafdruk voorbeeld van floattobinary script in GC Wizard