FLOOR

De FLOOR functie berekent het dichtstbijzijnde kleinere hele getal van het ingevoerde getal.

FLOOR(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van floor script in GC Wizard