GCD, GGT

De functies GCD en GGT berekenen de grootste gemene deler van twee getallen..

GCD(getal, getal) => getal
GGT(getal, getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van gcd en ggt script in GC Wizard