ICSUM / IQSUM

De ICSUM- en IQSUM-functies berekenen de som van alle cijfers van een getal totdat er één cijfer overblijft, ook wel stapeltellen genoemd.

ICSUM(getal) => getal
IQSUM(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van icsum script in GC Wizard
Schermafdruk voorbeeld van iqsum script in GC Wizard