ISPRIME

De ISPRIME-functie controleert of een getal een priemgetal is.

Een priemgetal is een getal groter dan 1 dat alleen deelbaar is door 1 en door zichzelf, zonder rest.

ISPRIME neemt één argument, namelijk het getal dat je wilt controleren. Als het getal een priemgetal is, retourneert de functie 1, anders retourneert het 0.

ISPRIME(getal) => 0 of 1
Schermafdruk voorbeeld van isprime script in GC Wizard