LN

De LN-functie berekent de natuurlijke logaritme van een getal.

Dit is de macht waartoe e (het grondtal van de natuurlijke logaritme) verheven moet worden om het oorspronkelijke getal te krijgen.

LN(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van ln en log script in GC Wizard