LOG

De LOG-functie berekent de logaritme van een getal met een basis van 10. Dit is de exponent waartoe 10 verheven moet worden om het oorspronkelijke getal te krijgen.

LOG(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van ln en log script in GC Wizard