> Overzicht

Wiskundige functies en methoden vormen de basis van vele wiskundige berekeningen. Functies zijn wiskundige relaties die een waarde omzetten naar een andere waarde. Deze functies kunnen verschillen van eenvoudige berekeningen zoals optellen en vermenigvuldigen tot complexe vergelijkingen.

GC Wizard script kent de volgende wiskundige functies:

CommandoOmschrijving
ABSBerekent de absolute waarde van een getal
ACOSBerekent de arc cosinus van een getal; berekend in radialen
ASINBerekent de arc sinus van een getal; berekend in radialen
ATANBerekent de arc tangens van een getal; berekend in radialen
BINARYTOFLOATZet een binair getal om in een IEEE 754 floating-point getal
CARTHESIANZet een complex getal in poolvorm om in Cartesiaanse vorm
CEILBerekent het volgende grotere gehele getal van het ingevoerde getal
CONVERTBASEZet een getal om in verschillende talstelsels
COSBerekent de cosinus van een getal; berekend in radialen
CSUM, QSUMBerekent de cijfersom van een getal
DEGZet radialen om in graden
DIVBerekent het gehele deel van een deling
DIVISORSBerekent de delers van een getal
EXPBerekent de exponent van een getal met de basis e
FACBerekent de faculteit van een getal
FLOATTOBINARYZet een IEEE floating-point getal om in een binair getal
FLOORBerekent het volgende kleinere gehele getal van het ingevoerde getal
FRACBerekent het decimale deel van een getal
GCD, GGTBerekent de grootste gemene deler van twee getallen
ICSUM, IQSUMBerekent de herhaalde som van de cijfers van een getal
ISPRIMEControleert of een getal een priemgetal is
ISSQRControleert of een getal een kwadraatgetal is
LCM, KGVBerekent het kleinste gemene veelvoud van twee getallen
LNBerekent de natuurlijke logaritme van een getal
LOGBerekent de logaritme van een getal met basis 10
MODBerekent de gehele rest van een deling
POLARZet een complex getal in Cartesiaanse vorm om in poolvorm
POWVerheft de basis tot de macht van de exponent
RADZet graden om in radialen
RNDGeeft een willekeurig getal weer
ROUNDRondt een getal af op x decimalen
SGNBerekent het teken van een getal
SINBerekent de sinus van een getal; berekend in radialen
SQRBerekent het kwadraat van een getal
SQRTBerekent de vierkantswortel van een getal
SUMBerekent de som van een lijst met getallen
TANBerekent de tangens van een getal; berekend in radialen
Een overzicht van wiskundige functies en methoden in GC Wizard Script