RAD

De RAD-functie berekent het aantal radialen van een aantal graden.

RAD(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van deg en rad script in GC Wizard