ROUND

De functie ROUND rondt een getal af naar het opgegeven aantal cijfers achter de komma.

ROUND(getal, cijfers)=>getal
Schermafdruk voorbeeld van floor script in GC Wizard