SIN

De SIN-functie berekent de sinus, ofwel de verhouding tussen de overstaande zijde en de langste zijde (hypotenusa) in een rechthoekige driehoek..

Berekeningen worden gemaakt in radialen.

SIN(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van asin script in GC Wizard