SQRT

De SQRT-functie berekent de vierkantswortel van een getal.

Een vierkantswortel is het getal dat, wanneer vermenigvuldigd met zichzelf, het oorspronkelijke getal oplevert.

Bijvoorbeeld, de vierkantswortel van 9 is 3, want 3 vermenigvuldigd met 3 is 9.

SQRT(getal) => getal
Schermafdruk voorbeeld van issqr script in GC Wizard