SUM

De SUM functie berekent de som van een lijst met getallen.

SUM(lijst) => getal
Schermafdruk voorbeeld van sum script in GC Wizard