01 Wat is het Zamonische of Zaomoniaanse getallensysteem?

Het getallensysteem van de Zamonianen, zoals beschreven in de fantasieromans van Walter Moers, wordt gebruikt om berekeningen te maken. In deze verhalen hebben Zamonianen slechts 8 vingers, wat de basis vormt voor hun numerale systeem.

Het Zamoniaanse getallensysteem bestaat uit 8 tekens, die de cijfers 0 tot en met 7 vertegenwoordigen. In tegenstelling tot ons tientallige systeem werken zij dus met een numerale basis 8, ook bekend als het octale systeem.

Voor berekeningen gebruiken ze een methode van optellen en aftrekken, vergelijkbaar met ons huidige rekenkundige systeem. Bij het weergeven van getallen geven ze elk cijfer een waarde die afhankelijk is van de positie waar het staat.

Zo is het eerste cijfer anders dan het tweede of derde, bekeken van rechts naar links. In het octale systeem is elke positie een macht van 8 waard.